Reglement

Reglement Jeugdavondvierdaagse Gouda


Algemeen

Om een groot evenement als de Avondvierdaagse Gouda750 veilig en leuk voor iedereen te laten verlopen, is het nodig dat alle deelnemers zich houden aan vooraf vastgelegde afspraken. Hieronder staan deze regels. De organisatie behoudt zich het recht voor om deelnemers die zich niet aan deze afspraken houden, uit de Avondvierdaagse te verwijderen en van verdere deelname uit te sluiten.

Aanwijzingen van politie, verkeersregelaars, EHBO en medewerkers van de AVD moeten te allen tijde direct worden opgevolgd!

De wandelaars van de 10 km lopen de extra 5 km op eigen verantwoording. Er is op dat deel van de route minder toezicht van verkeersregelaars, daarom adviseren wij extra begeleiding bij basisschool wandelaars.

Iedere wandelaar wordt geacht alle vier de avonden 5 of 10 km volgens de vastgestelde route te lopen. Alleen dan krijgt de deelnemer de bijzondere Gouda750 medaille.

Het achterste gedeelte van parkeerterrein Klein Amerika is afgezet en alleen in gebruik voor de AVD. Daar is tegelijkertijd plaats voor 4500 wandelaars en 900 begeleiders, blijf dus niet hangen na het brengen van de deelnemers.

Specifiek voor ouders/verzorgers van deelnemende kinderen: Wij verzoeken u dringend om na het brengen van uw kind zo spoedig mogelijk het afgezette terrein te verlaten.

Inschrijving deelnemers
De inschrijving vindt plaats op 11 april 2022 van 17.00 uur tot 20.00 uur aan de Marconistraat 2 in Gouda bij 24Service.
Voor groepen (minimaal 4 personen) kan de inschrijving door 1 persoon plaats te vinden.
Voor de 10 km kunt u zich ook individueel inschrijven.
Startgeld voor deze bijzondere editie is € 7,50 p.p. Het bedrag dient bij de inschrijving te worden voldaan.
Op de eerste wandelavond, dinsdag 17 mei, kan ter plaatse ook nog worden ingeschreven, het startgeld bedraagt dan € 10,00 p.p.
Voor deelnemers in rolstoelen verzoeken wij u vooraf even contact op te nemen met het bestuur via jeugdavondvierdaagse@gmail.com of te bellen naar Linda Verschut 06-28124241

Start van de wandeling
Elke avond start de 10 km om 18.25 uur!
De 5 km (jeugd t/m 12 jaar) start vanaf 18.30 uur!
Het bestuur bepaalt elke avond de volgorde van starten. De laatste avond starten de groepen op nummervolgorde
Zorg dat je op tijd bent. Wees niet later dan 5 minuten voor aanvang bij de groep waar je meeloopt aanwezig te zijn.
Groepen die niet op tijd klaar staan blijven wachten tot iedereen gestart is en starten dan als laatste groep.

Regels 5 km wandelaars
Per 4 kinderen max. 1 begeleider. Het meelopen van extra ouders/kinderen is niet toegestaan.
De kinderen wandelen 2 aan 2 i.v.m. de veiligheid van deelnemers
Begeleiders met kinderwagens of fietsen mogen niet tussen de stoet meelopen.
Het is tijdens de 5 km tocht niet toegestaan andere groepen te passeren.
De begeleiders zijn verantwoordelijk voor het gedrag van de kinderen. Bij lastig vallen van anderen of ander overlast gevend gedrag wordt u geacht de kinderen hierop aan te spreken
Groepen die andere groepen tijdens de wandelingen hinderen, starten de andere avonden als laatste.
De begeleiders dienen ervoor te zorgen dat afval niet op de grond wordt gegooid
Van de begeleiders wordt verwacht dat er tijdens het wachten voor de start én tijdens de wandeling niet gerookt wordt!
Op dinsdag, woensdag en donderdag deelt de organisatie iets lekkers uit! Geef uw kind niet te veel snoep en drinken mee!
Om opstoppingen te voorkomen is het niet toegestaan om onderweg in de route van de Avondvierdaagse zelfstandig eten, drinken e.d. uit te delen voor de eigen groep of school.
Ziet u die kinderen soms ook met doorgebogen hoofdjes en grote dozen? Wees verstandig en denk om de gezondheid van uw kind bij het uitdelen van snoep en cadeaus. Deel niet uit voor de start, maar pas tijdens de intocht in de binnenstad. Denk aan die zere nekjes!
En als u vindt dat uw kind een groot cadeau verdient voor deze vier wandelavonden, geef dit dan thuis aan uw kind na afloop. Laat het kind niet sjouwen.
Alle kinderen worden beloond met een medaille, wilt u meer geven denk daarbij ook aan iets anders dan snoep.
Indien u op- of aanmerkingen heeft of dringende redenen voor uitzonderingen m.b.t. bovenstaande, neem dan contact op met de organisatie via jeugdavondvierdaagse@gmail.com

Historische optocht van vrijdagavond 20 mei
Ter gelegenheid van de viering van 750 jaar stadsrechten, wordt de deelnemers gevraagd zich vrijdagavond tijdens de intocht in een historisch, dan wel fantasierijke uitdossing te kleden in relatie met Gouda750.
De meeste scholen zullen vooraf in workshops en tijdens activiteiten onder schooltijd bezig zijn met deze uitdossing.
Ook de 10 km wandelaars wordt gevraagd vrijdag 20 mei hieraan mee te doen.
Heeft u hulp nodig met een kostuum vinden, dan wel om het zelf te maken, neem dan contact op met themeltingshop@gmail.com
Alleen tijdens de laatste avond mogen ook niet-deelnemers aan de vierdaagse zich achter aan de stoet voegen, mits zij zich hebben verkleed in een historische en feestelijke uitdossing. Deze ‘mee-wandelaars’ hebben geen recht op een medaille!

Algemene informatie: jeugdavondvierdaagse@gmail.com of info@gouda750.nl
Websites: https://jeugdavondvierdaagse.nl of www.gouda750.nl

Spring naar toolbar