Reglement

Reglement Jeugdavondvierdaagse GoudaAanwijzingen van Politie, Verkeersregelaars, EHBO Gouda en Medewerkers moeten te allen tijde direct worden opgevolgd!

Wij gebruiken het achterste gedeelte van het parkeerterrein Klein Amerika.
Op het door ons afgezette achterste gedeelte is slechts plaats voor 3600 kinderen en 900 begeleiders.

Wij verzoeken u dringend om na het brengen van uw kind zo spoedig mogelijk het door ons afgezette terrein te verlaten.

U kunt verderop buiten het afgezette gebied en tijdens de route nog naar uw kind zwaaien.

1. Ieder kind wordt geacht 4 avonden de 5 km te lopen. Deelname van 4 t/m 12 jaar per groep van minimaal 4 personen.
2. Startgeld bij de inschrijving € 7,00 p.p. in groepsverband. Bij de na-inschrijving op de 1e avond van wandelen: € 8,00 p.p.
3. Om de start zo spoedig mogelijk te laten verlopen, wordt men verzocht om niet later dan 18.25 uur bij de groep waar men loopt aanwezig te zijn.
4. Iedere avond wordt om 18.30 uur op een, door het bestuur bepaalde, volgorde gestart. De laatste avond starten de groepen op nummervolgorde.
5. Groepen die niet klaar staan moeten blijven wachten tot iedereen gestart is en moeten dan als laatste groep starten.
6. Het is tijdens de tocht niet toegestaan andere groepen te passeren.
7. Ouders/verzorgers die hun kinderen brengen en niet als begeleider meelopen dienen zo spoedig mogelijk het terrein van Klein Amerika te verlaten.
8. Er mogen geen begeleiders met kinderwagens of fietsen tussen de stoet meelopen. Rolstoelen in overleg met het bestuur. Honden en andere dieren mogen niet meelopen.
Max. 1 begeleider op 4 kinderen. Tijdens de vierdaagse is het meelopen van extra ouders/kinderen niet toegestaan.
9. In de stoet lopen de kinderen 2 aan 2 i.v.m. de veiligheid van deelnemers
10. Als begeleider dient u de kinderen te begeleiden en aan te spreken op ongeoorloofd gedrag. Wanneer een groep andere groepen hindert, start deze groep elke avond als laatste.
Wanneer dit niet helpt mag deze groep niet meer meelopen. Ook dient u te zorgen dat afval niet op de grond wordt gegooid en word er niet gerookt door leiding voor en tijdens het
wandelen!
11. Geef uw kind niet te veel snoep en drinken mee! Bovendien delen wij op woensdag en donderdag iets lekkers uit! De traktaties die wij uitdelen zijn alleen bedoeld voor de kinderen en
niet voor de begeleiders
12. Het is niet toegestaan om in de route van de 4 daagse zelfstandig te gaan uitdelen (eten en drinken e.d) voor de eigen groep of school. Dit houdt de hele stoet op.
13. Houd tijdens de intocht rekening met het uitdelen van snoep en cadeaus. Deel niet uit voor de start, maar tijdens de intocht in de stad. Denk aan die zere nekjes!
14. Als u vindt dat uw kind een groot cadeau verdient voor deze 4 wandelavonden, geef dit dan thuis aan uw kind.
15. U kind wordt beloont met een medaille, wilt u meer geven denk daarbij aan iets anders dan snoep.
16. Uitzonderingen m.b.t. bovenstaande alleen na overleg met het bestuur van de JAVD.

Spring naar toolbar